• 1
 • 2
 • 3
  LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
 • 4

  LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
GENEL EĞİTİMLER

DIFOSE G-01: Adli Bilişim Metot ve Tekniklerinin Kurum İçi Denetim ve Suistimal İncelemelerinde Kullanılması:

Özet : Bu eğitimde, kurum içi suistimaller ile bilişim suçlarının ülkemizdeki durumu teknik, hukuki, idari ve sosyolojik yönleri ile anlatılacaktır. Dijital ortamda işlenen bu suçlar ve suistimalleri ortaya çıkartmak için kullanılan adli bilişim metot ve teknikleri örnek olaylar üzerinde atölye çalışması şeklinde uygulamalı olarak gösterilecektir. Eğitim sonunda katılımcılar, gerek kurum içi denetim ve gerekse soruşturma ve denetim görevlerinde karşılaştıkları ve incelenmesi genellikle problem olan bilişim ve telekomünikasyon sistemleri üzerinde; nasıl ve ne şekilde inceleme yapılacağını, bu incelemelerin hukuki, idari ve teknik boyutlarını öğrenecekler. Ayrıca, Adli Bilişim alanında kullanılan güncel metot, teknik ve yöntemleri adli bilişim cihaz, sistem ve yazılımları ile uygulamalı olarak tecrübe ederek ileride karşılaşılacak bir bilişimsuistimali ya da suçunun tespiti, incelenmesi ve raporlanması hususlarını rahatlıkla yerine getirebileceklerdir.

Eğitim Programı: (Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz)

Süre : 2 gün (09:00-12:30/13:30-18:00) (8X2=16 Saat)

Katılımcı Profili : Denetçiler, Teftiş kurulu üyeleri, Soruşturmacılar, Müfettişler, Suistimal inceleme uzmanları, Risk analiz uzmanları, Kayıp önleme uzmanları, İlgi duyan diğer uzmanlar (Bankacılık, finans, borsa ve sigorta sektöründekiler)

Eğitim Tarihi : Lütfen iletişime geçiniz.


DIFOSE G-02 : Adli Bilişim Süreci İçerisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Özet : Bu eğitimde, Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan bilişim suçlarının işlenme şekilleri, suçun işlenmesine etki eden adli, idari, teknik ve sosyolojik faktörler anlatılacaktır. Özellikle bir bilişim suçunun tespiti, delillendirilmesi ve adli makamlara iletilmesi ve sonrasında yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesi uygulaması esnasında karşılaşılan problemler anlatılarak çözüm önerileri sunulacaktır. Bilirkişilik ve uzman mütalaası hazırlanması konusunda yaygın olarak yapılan hatalar belirtilerek, sağlıklı bir raporun hazırlanması için gerekli olan hususlar üzerinde durulacaktır. Eğitim esnasında, Adli Bilişim alanında kullanılan güncel cihaz, sistem ve yazılımlar tanıtılacak ve bunların kullanımı (adli kopya alınması, sayısal imza hesaplanması (hashvalue) ve arama tutanağına yazılması, adli kopyanın adli bilişim yazılımı tarafından açılarak incelenmesi) bir plan dâhilinde gösterilecektir.

Eğitim Programı: (Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz)

Süre : 2 gün (09:00-12:30/13:30-18:00) (8X2=16 Saat)

Katılımcı Profili : Hâkim ve savcılar, Kolluk teşkilatı personeli, Avukatlar, Bilişim hukukçuları, Adli müşavirler, Kamu çalışanları, Akademik personel.

Eğitim Tarihi : Lütfen iletişime geçiniz.


DIFOSE G-03: Temel Adli Bilişim Uzmanlığı ve Bilirkişilik:

Özet : Bu eğitimde, Türkiye ve dünyada yaşanan bilişim suçları örnekleri ile anlatılıp, bu suçların tespiti, delillendirilmesi, incelenmesi, analizi bir plan ve sıra dâhilinde anlatılacaktır. Eğitimle ilgili konu başlıkları aşağıda sıralanmış olup detaylı program için lütfen iletişime geçiniz:
 • Bilişim Suçları
 • Bilişim Hukuku
 • Adli Bilişim Süreci
  • Olaylara müdahale teknikleri
  • Delillendirme
  • Adli kopya alma teknik ve yöntemleri
  • İnceleme ve analiz yöntemleri
  • Raporlama
 • FTK Imager Yazılımın kullanılması
 • MS Windows Adli İnceleme
  • EnCase yazılımı ile örnek vaka çalışması
  • X-Ways yazılımı ile örnek vaka çalışması
 • E-posta analizi
 • Sosyal medya analizi
 • Mobil cihazlarda adli inceleme
 • Bilgisayar ağlarında adli inceleme
 • İncelemede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri


Süre : 10 gün (09:00-12:30/13:30-18:00) (8X10=80 Saat)

Katılımcı Profili : Avukatlar, Kolluk teşkilatı personeli, Akademik personel, Diğer kamu çalışanları, Denetçiler, Teftiş kurulu üyeleri, Soruşturmacılar, Müfettişler, Suistimal inceleme uzmanları, Risk analiz uzmanları, Kayıp önleme uzmanları, İlgi duyan diğer katılımcılar.

Eğitim Tarihi : Lütfen iletişime geçiniz.


Difose Bilişim Bilgisayar Eğitim Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.
Ümit Mah. 2481. Sok. No:6 Ümitköy
 06810 Çankaya-Ankara
Tel : +90 312 219 56 16 (pbx)
Fax : +90 312 219 46 05
Gsm : +90 532 786 43 99
E-mail : info@difose.com
Web Site : www.difose.com
Blog : www.difose.com/blog