• 1
 • 2
 • 3
  LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
 • 4

  LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
BİLİRKİŞİLİK & UZMAN MÜTALAASI

Bilişim sistemlerine karşı işlenmiş ya da bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmiş suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamasında, suçun niteliği itibarıyla çoğunlukla bilişim alanında teknik bilgi (yazılım, donanım, uygulama, metodv.s.) ve tecrübeye ihtiyaç duyulduğundan, bilişim suçlarını konu alan davalarda sıklıkla bilirkişilere başvurulduğu bilinmektedir. Hukuk Mahkemeleri’nde de yine aynı şekilde, çözümü özel teknik ve bilgiyi gerektiren hallerde sıklıkla bilirkişinin oy ve görüşünün alındığı bilinmektedir. Bu doğrultuda ilgili mevzutaımızda:

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 63. maddesi birinci fıkrasında Bilirkişilik görevi ile ilgili olarak "Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir." hükmünü amirdir.

Yine aynı kanunun "Bilirkişi Raporu ve Uzman Mütalaası" başlıklı 63. maddesinin altıncı fıkrasında "Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. " şeklinde belirtilmektedir.

Ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun beşinci bölümünün 266. Maddesinin birinci fıkrasında; "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir." şeklinde belirtilmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda açıklandığı üzere, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin herhangi bir safhasında Cumhuriyet savcısının, hakimin, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine teknik uzmanlığı gerektiren bir konuda bilirkişi incelemesi yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, Ankara ve İstanbul İlk Derece Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listesi’nde kayıtlı uzmanları bulunan DIFOSE tarafından, aşağıda teknik uzmanlığı gerektiren konularda inceleme, analiz ve rapor talep eden adli makam, kurum, kuruluş ve avukatlık bürolarına bilirkişilik, uzman mütalaası ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 134. maddesi kapsamında: "Bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılması, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılması ve bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesi" işleminin yerine getirilmesi ve işlem tutanağının düzenlenmesi,
 • Bilgisayar, bilgisayar ağları ile mobil cihazlar üzerinde inceleme yaparak bilirkişi raporu veya uzman mütalaası vermek,
 • Her türlü dijital verinin bulunduğu veri depolama aygıtının (bilgisayar, tablet, cep telefonu, CD/DVD) adli kopyasını almak ve bu kopya üzerinde inceleme ve analiz yaparak bilirkişi raporu veya uzman mütalaası vermek,
 • Soruşturma ya da kovuşturma dosyası içerisindeki teknik hususları açıklığa kavuşturmak için bilirkişi raporu veya uzman mütalaası vermek.

Difose Bilişim Bilgisayar Eğitim Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.
Ümit Mah. 2481. Sok. No:6 Ümitköy
 06810 Çankaya-Ankara
Tel : +90 312 219 56 16 (pbx)
Fax : +90 312 219 46 05
Gsm : +90 532 786 43 99
E-mail : info@difose.com
Web Site : www.difose.com
Blog : www.difose.com/blog