• 1
  • 2
  • 3
    LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
  • 4

    LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ!
ADLİ BİLİŞİM

Sağlıklı bir bilişim sistemi güvenliğinin oluşturulması için kişisel, fiziki, çevresel, sistem, ağ, işletme, bakım ve onarım güvenliği politikalarının amaca uygun belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen bu politikaların, kişi, olay, durum ve şartlara göre esnetilmeden sürekli uygulanması ve her aşamasının objektif bir şekilde denetlenmesi çok önemlidir. Dünyaca ünlü bilişim güvenliği uzmanı Bruce Schneier’ın da dediği gibi, “Güvenlik bir ürün değil, dinamik bir süreçtir”.

Ancak, güvenliğin önemini çok iyi bilen, sayısız güvenlik önlemleri alan ve güvenlik alanında çok büyük yatırımlar yapan dünyanın en tanınmış bilişim şirketlerinin bile sistemlerine girilmekte, bilgileri çalınmakta ve sistemleri kısa bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılabilmektedir. Dünyanın önde gelen bilişim firmalarının kullanıcılarına ait abone ve kimlik bilgilerinin bulunduğu aşağıdaki tablo bu gerçeği gözler önüne sermektedir:

Kaynak: http://venturebeat.com/2012/09/17/2012-security-breaches


Sonuç olarak söylenebilir ki, internete ya da bir ağa bağlı bir bilgisayarın yüzde yüz güvenli olduğu söylenemez ve bu nedenle hemen her gün bir istismar ya da suç haberine rastlanılmaktadır. Öte yandan, internet üzerinde yer alan pek çok platform ve uygulamalar insan hayatını kolaylaştırmakta, bankacılık ve finans sektöründen her türlü devlet işlerine kadar çok büyük kolaylıklar sunmaktadır. Tüm bu imkan ve teknolojiler kötüye kullanım ya da suç işlenmesi için değil, insanların faydası için yapılmış ve geliştirilmiştir.

Peki bir suistimal ya da suç ile karşılaşıldığında ne yapılmalıdır? İşte bu noktada Adli Bilişim, karşılaşılan bir suistimal ya da suçun "tespiti, delillendirilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve adli makamlara sunulması" şeklinde oluşan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha akademik bir tanımla Adli Bilişim;

“Elektromanyetik/optik (dijital) ortamlarda bulunan, çalıştırılan veya bu ortamlarca taşınan; data, ses, görüntü, sinyal veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim verisinin, adli mercilerce elektronik/dijital/sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, taşınması, muhafaza edilmesi, incelenmesi, analizi ve raporlanarak adli makamlara sunulması sürecinin tamamıdır.”

Karşılaşılan bir bilişim suçu ya da suistimal vakasında, olaya ilk müdahale ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması Adli Bilişimin en önemli safhasını oluşturur. Zira, usulüne uygun, sağlıklı bir şekilde toplanmamış ve kayıt altına alınmamış bir delilin hukuken bir geçerliliği yoktur ve böyle bir delili dünyanın en iyi laboratuvarındaki uzmanlar dahi incelese geçerliliği olmayacaktır.

Siz de bir bilişim suçu ya da suiistimaline maruz kaldınız ya da karşılaştınız ise karşılaşılan olayın boyutu ve vahameti ne olursa olsun, geri dönüşü imkansız hatalar yapmamak için lütfen DIFOSE ile irtibata geçiniz ve profesyonel hizmet desteği alınız.

Difose Bilişim Bilgisayar Eğitim Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.
Ümit Mah. 2481. Sok. No:6 Ümitköy
 06810 Çankaya-Ankara
Tel : +90 312 219 56 16 (pbx)
Fax : +90 312 219 46 05
Gsm : +90 532 786 43 99
E-mail : info@difose.com
Web Site : www.difose.com
Blog : www.difose.com/blog